Välkommen till

Upplands Träd & Markservice AB

Upplands Träd och Markservice AB är ett företag som specialiserat sig på trädvård och trädfällning. Vi är utbildade arborister och utför främst trädvårdsåtgärder.

Även avancerade trädfällningar, precisionsfällning samt nedtagning av skadade träd, omhändertagande av vindfällen, trädsäkring m.m.

Vi är NPTC-certifierade för trädklättring, trädvårdsåtgärder såsom kronreducering och kronstabilisering, samt sektionsfällning med riggning.

Vi arbetar aktivt med riskbedömningar och riskminimering och lägger stort fokus på säkerhet, såväl för kunderna och oss som utför jobben.

Erfarna arborister i Enköping

Vi har över 10 års erfarenhet inom arborist-branschen och är experter på trädvård.

Företaget startades 2012 som enskild firma.

2014 ombildades det till Aktiebolag.

Vi utför arboristtjänster och trädvårdsåtgärder såsom underhållsbeskärning, säkerhetsbeskärning, kronviktsavlastningar och kronstabilisering samt sektionsfällning med riggning.

Vi utför även ståndortsförbättrande åtgärder, växtbäddsrenoveringar och veteraniseringar.

 

För att utveckla oss och uppdatera kunskapsbanken deltar vi kontinuerligt i utbildningsprogram och samarbeten med andra entreprenörer inom trädbranschen.

 

Vi åtar oss uppdrag främst från företag, föreningar, stift och offentliga verksamheter. Även privatkunder.

Välkomnar gärna deltaganden i större projekt, med våra kvalifikationer i Mälardalsregionen.

 

Upplands Träd och Markservice AB innehar F-skatt och är ansvarsförsäkrade.

Före och efter avlastningsbeskärning.  Arborist Enköping
Avlastningsbeskärning äldre ihålig ek, Arborist Enköping
Fällning av större skadad ask, Arborist Uppsala.
Underhållsbeskärning av lind i Västerås, Arborist Västerås.

Tjänster

 Arboristtjänster i Upplands träd och markservice AB

Stubbfräsning Enköping

Upplands träd och markservice AB erbjuder stubbfräsningstjänst där stubbarna fräses till mellan 10 och 30 cm under marknivå, vilket lämnar endast spån kvar. Förutom trädstubbar kan vi även fräsa bort busk- och häckstubbar för att skapa en jämn och ren yta i din trädgård eller mark.

Bortforsling

Transport och återvinning - Trädfällningar, trädbeskärning och andra insatser i trädgårdar kan generera stora mängder av överblivet material. Självklart så ser vi till att ta med oss allt du inte vill behålla. Dessutom kan vi erbjuda flisning av grenar upp till 19 cm på plats.

I vår maskinpark har vi tillgång till maskiner som möjliggör att vi kan lösa uppgifter utan större åverkan eller kompaktering av marken.

Varför arbeta med oss

Upplands Träd och Markservice AB


Erfarna arborister

När det gäller trädbeskärning, trädvård och trädfällning är det viktigt att välja ett pålitligt team av erfarna arborister.

Hos Upplands träd och markservice AB är vi stolta över vår gedigna kunskap och erfarenhet inom området. Vi har expertis att hantera träd i alla storlekar och skick med precision och omsorg, vilket garanterar att dina träd tas om hand på bästa sätt.


Hållbarhet i fokus

Vi sätter hållbarhet i fokus genom att erbjuda alternativ och trädvårdsprogram som främjar trädens hälsa och långsiktiga tillväxt. Vi strävar efter att bevara den gröna skönheten i vårt samhälle och natur.


Ansvarsfull trädvård

Vår arboristverksamhet fokuserar på trädvård och beskärning enligt

SS 990001-2:2020 standarden.

Vi värdesätter långsiktighet, inte bara ett resultat här och nu, och förstår att gamla träd är ovärderliga. Vi ser till att ha nödvändiga tillstånd för våra åtgärder, vilket garanterar att vårt arbete är hållbart och ansvarsfullt.

Ansiktet bakom företaget

Underhållsbeskärning av lönn i Uppsala. Arborist Uppsala
Fällning av ek i Upplands-Bro. Arborist Uppland
Avlastningsbeskärning och kronstabilisering av Hästkastanj i Uppsala
Säkerhetsbeskärning och kronlyft i centrala Västerås
Underhållsbeskärning Lönn i Knivsta
Flisning av grenar

Arbetsområde

Arboristtjänster i Uppland (och Västmanland)

Vårt arbetsområde sträcker sig från Enköping och omfattar uppdrag i Uppsala, Knivsta, Bålsta/Håbo, Örsundsbro, Heby, Sala och Västerås. Som arborister specialiserar vi oss på trädvård, trädbeskärning, markförbättring och trädfällning. Oavsett om det gäller trädservice för privatpersoner eller företag, är vi din pålitliga partner för professionellt arbete inom trädskötsel.

Våra arborister är certifierade och har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra alla typer av trädvårdstjänster på ett professionellt och säkert sätt.


Certifierade arborister


Arbetar med moderna metoder

Vår arbetsmetod på Upplands träd och markservice AB är i enlighet med moderna trädvårdsprinciper och Svensk Standard SS 990000:2020  och SS 990001-1:2020

 Processer och metoder för beskärning.

Vi strävar efter att vara ledande när det gäller att ta hänsyn till miljön i vårt arbete, för att säkerställa att våra tjänster är hållbara och ansvarsfulla.


Tydliga riktlinjer

Vi på Upplands träd och markservice AB följer Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets riktlinjer och rekommendationer när det kommer till våra uppdrag. 

Vi är väl insatta i Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd för att säkerställa att våra arbeten utförs på ett etiskt och hållbart sätt.

Kontakt

Kontakta oss för ansvarsfull och ärlig service!

För att få tag på oss på Upplands träd och markservice AB och få hjälp på bästa sätt, vänligen fyll i kontaktformuläret och beskriv vad ni önskar ha hjälp med.

 Vi återkopplar så fort vi kan. Under dagtid kan vi vara svåra att nå, men vi ringer eller mailar tillbaka vid första lägliga tillfälle. Tack för ditt intresse.

Vi ser fram emot att hjälpa er med moderna och proffesionella arbetsmetoder.