Välkommen till

Upplands Träd & Markservice AB

Upplands Träd och Markservice AB är ett företag som specialiserat sig på trädvård och trädfällning. Vi är utbildade och utför främst trädvårdsåtgärder men även avancerade trädfällningar, precisionsfällning samt nedtagning av svåra träd, omhändertagande av vindfällen, trädsäkring m.m.

Vi är NPTC-certifierade för trädklättring, trädvårdsåtgärder såsom kronreducering och kronstabilisering, samt sektionsfällning med riggning.

Vi arbetar aktivt med riskbedömningar och riskminimering och lägger stort fokus på säkerhet, såväl för kunderna och oss som utför jobben.

© 2015 Upplands Träd & Markservice AB

0171-41 40 44  ·  info@upplands-trad.se