Vi utför främst trädklättring och trädvårdsåtgärder såsom underhållsbeskärning, trädsäkring, kronviktsavlastningar och kronstabilisering samt sektionsfällning med riggning.

Vi utför även avancerade trädfällningar, precisionsfällning och nedtagning av svåra träd samt omhändertagande av vindfällen m.m.

 

För att utveckla oss och uppdatera kunskapsbanken deltar vi kontinuerligt i utbildningsprogram och samarbeten med andra entreprenörer inom trädbranschen.

 

Vi åtar oss uppdrag främst från företag, föreningar, stift och offentliga verksamheter. Välkomnar gärna deltaganden i större projekt, med våra kvalifikationer i Mälardalsregionen.

 

Upplands Träd och Markservice startades 2012 som enskild firma av Henrik Mattson. 2014 ombildades företaget till Aktiebolag.

Upplands Träd och Markservice AB innehar F-skatt och är ansvarsförsäkrade.

Utbildningar

NTPC-examen hos Svensk Trädvård och Utbildning AB

Svenska Säker Skogs motorsågskörkort AB, C & E

SYN – Natur och kulturmiljövård (grönt kort)

VTA – Okulärkontroll av gatu- och parkträd.

Säkerhet på väg, SPV Nivå 2 och flaggvaktsutbildning.

Första hjälpen och livräddning L-ABC, HLR.

Livräddning från träd och vertikala stammar.

Medlem av Svenska Trädföreningen och

International Society of Arboriculure

Om oss

Företagssamarbeten

Arboristen Mälardalen AB

Upplands Arborist AB

Edréns trädvård

Hårsbäcks Skogsavverkningar AB

 

© 2019 Upplands Träd & Markservice AB

0171-41 40 44  ·  info@upplands-trad.se