Trädfällning Enköping

Att fälla ett träd kan vara ett svårt men nödvändigt beslut. Då finns vi på Upplands Träd till hjälp. Med god erfarenhet, gedigen kunskap och kvalificerad utbildning i ryggen kan vi hjälpa till med alla typer av fällningar.

 

Varje trädfällning är unik. Stammen, lutning och marken under är avgörande för val av metod. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till människor, byggnader och andra växter i dess närhet. Därför gör vi alltid en besiktning innan ett arbete påbörjas. Allt planeras och utförs med noggrannhet för att ingreppet ska göra minsta möjliga påverkan på omgivande miljö.

 

Om situationen tillåter det fäller vi hela trädet på en gång. Det är det enklaste och snabbaste sättet att få ner ett träd. Men många träd som står inom bebyggt område behöver tas ner genom sektionsfällning. Det betyder att vi tar ner trädet i flera delar, för att det ska bli säkrare. Vi klättrar upp i trädet och kapar det i omgångar. Sedan firas bitarna ned på ett säkert sätt. Detta kan vara helt nödvändigt om till exempel delar av trädet står lutade över en byggnad.

 

Boka oss för trädfällning så kan du lugnt titta på medan vi utför nedtagningen på ett säkert sätt.

Bilden: Sektionering och nedfirning av död björk på innergård, på uppdrag av Lundvall Skog och Trädvård AB

© 2015 Upplands Träd & Markservice AB

0171-41 40 44  ·  info@upplands-trad.se