Transport och uppkapning

Transport och uppkapning - Trädfällningar, häckklippningar och andra insatser i trädgårdar genererar ofta stora mängder av överblivet material. Självklart så ser vi till att ta med oss allt du inte vill behålla. Dessutom kan vi erbjuda uppkapning av fällda trädstammar till ved.

 

Överblivet material som inte blir omhändertaget ger ett skräpigt intryck och kan dessutom locka oönskade småkryp. Med tiden kan det också påverka marken och övrig växtlighet. Ju längre tid det ligger desto större åverkan har det. Låt oss frakta bort materialet innan det orsakar skada i din trädgård. Vi ser till att allt kommer iväg och återvinns ordentligt.

Bilden: Uppkapad björk.

© 2015 Upplands Träd & Markservice AB

0171-41 40 44  ·  info@upplands-trad.se