Trädvård Enköping

Trädvård Enköping - Trädbeskärning är ett sätt att hjälpa naturen på traven. Med regelbunden trädvård säkerställer du att träden håller sig vackra, friska och får ett långt liv.

 

När träd blir sjuka, eller drabbas av angrepp är det viktigt att i ett tidigt skede åtgärda problemet. Ett träd som inte får vård i tid riskerar att dö och måste då fällas för att inte utgöra en fara för sin omgivning.

 

Det finns en rad sjukdomar som kan drabba ett träd. Och det är inte alltid lätt för ett otränat öga att upptäcka dessa. Ofta kan ett träd ha varit angripet länge utan att det har märks tydligt. Under de slutliga stadierna kan det gå snabbt, och då är det ofta för sent. Vi kan med vana ögon avgöra dina träds skick och om det finns anledning till någon åtgärd.

 

Markförhållanden har också en stor betydelse för trädens livsmiljö. Markkompaktering är ganska vanligt och innebär besvär för de levande organismerna. När fordon eller fotgängare passerar över marken varje dag så packas jorden långsamt. Resultatet kan bli förödande för växterna. Jorden pressas allt mer samman och vattenavrinningen avstannar. Detta går dock att ordna med ganska okomplicerade metoder.

 

Vi kan även hjälpa till med besvärliga beskärningar. Genom att klättra upp i trädet kommer vi åt de svåra delar som inte kan nås med stångsåg eller en skylift. På så vis riskerar du inte heller att trädet tar skada av arbetsmaskiner, eller felaktiga beskärningssnitt.

 

Beskärning är egentligen inte en del av trädets naturliga livsförlopp. Därför är det ett ingrepp som kräver kunskap och respekt. När du beskär ett träd behöver du veta hur beskärningen påverkar både trädet och omgivningen. När du anlitar oss kan du vara trygg med att vi tar alla aspekter med i beräkningarna.

Bilden: Underhållsbeskärning av ek på uppdrag av privatkund i Enköping.

© 2015 Upplands Träd & Markservice AB

0171-41 40 44  ·  info@upplands-trad.se