Skogstjänster  Enköping

Skogstjänster  Enköping - Skogen kräver ständig tillsyn och omvårdnad för att växa sig stark och livskraftig. Vi på Upplands Träd har god erfarenhet och gedigen kunskap om skogsskötsel. Främst har vi inriktat oss på gallring och motormanuell avverkning.

 

Skogsbruk regleras genom certifierade avverkningar och gallringar. Vi har ett så kallat grönt kort i skogen. Vårt företag har utbildning av SYN (Skogsbrukets Yrkesnämnd), vilken innefattar Skogsstyrelsen. Det är en trygghet för kunden som borgar för säkerhet och kompetens.

 

Produktionsskog behöver hela tiden röjas för att skapa en bra tillväxt. Genom en planerad och organiserad röjning och gallring så får du en livskraftig och sund skog. Det är inte alltid lätt att själv göra sådana avväganden. Därför är det en investering att anlita proffs för att regelbundet göra en översyn.

 

Vi har också skickliga och kunniga entreprenörer att ta in när det kommer till maskinkörning och skogsplanering. Vi har arbetat länge med våra samarbetspartners och kan därmed också erbjuda en bra och säker service.

 

Skogen är värdefull både ur kultur-, natur- och ekonomiskt perspektiv. Med rätt vård kan du ge din skog ett bättre och längre liv. Vänd dig till oss på Upplands träd när du är i behov av skogstjänster.

Bilden: Fällning av siktgata inför projektering av vägbygge, på uppdrag av StoraEnso skog.

© 2015 Upplands Träd & Markservice AB

0171-41 40 44  ·  info@upplands-trad.se